StrategiePlatform Rijksoverheid en Gemeenten

mei 15 - 16, 2019

The Netherlands

Sprekers

Kari Aina Eik

Secretaris-generaal, Organization for International Economic Relations
United Nations

Abigail Norville

Directeur Human Resources, Communicatie & Juridische Zaken
Gemeente Rotterdam

Martijn Jacobs

Directeur
Loo van Eck

Walter van Wijngaarden

Plv. Directeur-Generaal & CFO - RIVM
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Robert Hermans

Directeur CBS Urban Data Centers & Directeur Statistieken Arbeid, Inkomen en Leefsituatie
Centraal Bureau voor de Statistiek

Jan van Ginkel

Concerndirecteur/loco-provinciesecretaris
Provincie Zuid-Holland

Hugo Aalders

Algemeen Directeur
VNG

Bert Woest

Programmadirecteur (on)vindbare veroordeelden
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wijnand Lodder

Algemeen Directeur / CIO
Justitiële informatiedienst

Kees de Rijke

Directeur Personeel en Organisatie Koninklijke Landmacht
Ministerie van Defensie - Strijdkrachten

Karin Menses

Directeur Informatievoorziening
UWV

Tom Pots

Program manager Data Driven Operations
Gemeente Zaanstad

Peter ten Wolde

Speaker
Factfulness

Machiel van der Schaaf

Chief Information Officer
Gemeente Leeuwarden
Afgevaardigden

Bevestigde deelnemers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Voorzitter Groepsondernemingsraad Binnenlandse Zaken / Sr. Programmamanager
Gemeente Amersfoort
Afdelingshoofd Vergunningverlening, toezicht & handhaving; Opdrachtgever Omgevingswet
Provincie Groningen
Lid MT en afdelingshoofd Omgeving & Milieu
Provincie Zuid-Holland
Concerndirecteur/loco-provinciesecretaris
Gemeente Rotterdam
Directeur Human Resources, Communicatie & Juridische Zaken
Gemeente Dordrecht
Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur
Gemeente Alkmaar
Directeur NV Stadswerk072
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Hoofd Stafeenheid Finance, Compliance and Control
Gemeente Den Haag
Directeur Stadsdelen en Wijken
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Plv. Directeur-Generaal & CFO - RIVM
Centraal Bureau voor de Statistiek
Directeur CBS Urban Data Centers & Directeur Statistieken Arbeid, Inkomen en Leefsituatie
Justitiële informatiedienst
Algemeen Directeur / CIO
De thema's

In discussie

Één Overheid: samen meer bereiken!

Digitalisering: de transformatie naar één digitale overheid

Een circulaire overheid: hoe inrichten?

Battle for Talent : de overheid als werkgever

Een nieuw datatijdperk: samenwerken belangrijker dan ooit

De sponsors

Leveranciers van oplossingen

Vorig jaar

Spotlight

SIMgroep
BCT
Loo van Eck
Fujitsu
Vorig jaar

Thema

Citizen - Government - Private Sector: Collaboration and Transparency are Key
Data and IT as a Catalyst for Solving Major Societal Challenges
The Transition towards a Resilient and Sustainable Organisation
The Implications of (new) Law and Regulations for your Organisation
Digitization: a Buzzword Within the Government
Vorig jaar

Sprekers

Mari Pultsin
e-Estonia
Nico Versteeg
Gemeente Lelystad
Tony Cohlst
Pleio
Joyce Sylvester
Bureau Nationale Ombudsman
Peter Veld
Rijksoverheid
Hugo von Meijenfeldt
Ministerie van Buitenlandse Zaken